zondag 24 november 2013

Gewetenloze schurk wordt stripheld

Roodbaard deel 1: De duivel van de Caraïben / De koning van de zeven zeeën
(Victor Hubinon & Jean- Michel Charlier)


Zonder Jean-Michel Charlier zou de Europese naoorlogse Europese strip er heel anders uit hebben gezien. De kwaliteit van zijn scenario's en de reeksen die hij opzette werden de maatstaf voor realistische stripverhalen, net zoals Goscinny's scenario's dat waren voor de humorstrip. Charlier ging kort na de Tweede Wereldoorlog werken bij het stripblad Robbedoes, waarvoor hij onder meer de pilotenstrip Buck Danny bedacht. Zo'n vijftien jaar later stond hij samen met onder anderen Goscinny aan de wieg van een nieuw tijdschrift: Pilote. En in die wieg lagen zowel Goscinny's Asterix als Charliers Roodbaard. Het was niet Charliers eerste piratenstrip. Hij had eerder al samen met Hubinon het levensverhaal van Surcouf bewerkt tot een biografie in stripvorm. Surcouf werd, net als Buck Danny getekend door Victor Hubinon. Terwijl deze Luikse tekenaar voor Robbedoes blijft werken aan Buck Danny, gaat hij voor Pilote Roodbaard tekenen. Piratenstrips hebben dan al een lange geschiedenis in de Franse en Belgische jeugdbladen. De meeste hiervan zijn inmiddels vergeten, maar veel jonge lezers groeiden er in de jaren veertig en vijftig mee op. Charlier had met Roodbaard een grote zeevaartsaga voor ogen, die jarenlang als feuilleton zou moeten doorlopen op de pagina's van Pilote. Dat was zeker in de eerste jaren het geval, maar naarmate de albumverkoop van stripverhalen belangrijker werd moesten de verhalen passen in albums van 46 pagina's. Een probleem dat Charlier oploste door binnen zijn reeksen (behalve Roodbaard waren dat ook onder meer Blueberry en Tanguy en Laverdure) weer een soort subreeksen te maken door de intrige uit te spreiden over meerdere albums.
Het heruitgeven van de reeks in bundels is een prima idee omdat er op die manier een aantal verhalen bij elkaar gebracht worden die altijd al bedoeld waren als een geheel. Bovendien krijgt de lezer nu voor het eerst de kans om dat verhaal te lezen zoals het oorspronkelijk in Pilote verscheen. De duivel van de Caraïben en De koning van de zeven zeeën kennen namelijk een merkwaardige uitgavengeschiedenis, waarbij hele pagina's en zelfs de helft van het tweede verhaal werden weggelaten om de verhalen passend te maken voor het albumformaat. De tekeningen van Hubinon komen in deze heruitgave beter tot hun recht omdat de twee pagina's die in tijdschriftvorm naast elkaar werden afgedrukt nu ook ik de boekuitgave naast elkaar staan.
Het is bijna niet te geloven dat deze eerste verhalen van Roodbaard al zestig jaar oud zijn. Het verhaal is opvallend volwassen en Roodbaard is als stripheld eigenlijk volkomen onwaarschijnlijk. Hij is een gewetenloze schurk die er geen enkele moeite mee heeft om de complete bemanning van de schepen die hij aanvalt uit te moorden. Even komt hij wat sympathieker over als hij een kleine jongen die aan boord is van een van die schepen, in leven laat. Maar al snel blijkt dat dit niet echt uit liefde of mededogen is en Roodbaard andere plannen heeft met de jongen die hij Erik doopt. Als Erik daar in De duivel van de Caraïben achter komt, komt het tot een breuk met zijn stiefvader. In De koning van de zeven zeeën wordt verteld hoe het Erik hierna vergaat, Roodbaard komt in het verhaal bijna niet voor, maar uiteindelijk is het lot van Roodbaard en Erik toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarschijnlijk is het nooit Charliers bedoeling geweest om Roodbaard de held te laten zijn van zijn piratensaga, Erik is als held eigenlijk waarschijnlijker, maar uiteindelijk zou de reeks toch onder de naam Roodbaard gaan verschijnen.
Aan de heruitgave van Roodbaard is door de uitgever enorm veel zorg besteed. De verhalen zijn oud, maar niet verouderd, voor de integrale uitgave zijn ze opnieuw vertaald, geletterd en ingekleurd, waardoor zowel het scenario als de tekeningen optimaal tot hun recht komen.

Sherpa 2013
148 pagina's, kleur; hardcover stripalbum; € 24,95

☺☺☺Inmiddels is ook het tweede boek van Roodbaard verschenen. Het is de bedoeling dat er de komende jaren jaarlijks twee bundels gaan verschijnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten